Frågor och svar om matavfall

Frågor och svar om matavfall

Här hittar du svar på olika frågor om matavfall och matavfallspåsar.

Tre saker – dels riskerar du att vi inte tömmer ditt kärl alls eller att du behöver betala avgift för felsortering. Om kärlet trots allt blir tömt med felaktiga påsar påverkar det behandlingsprocessen, med risk att det matavfall som dina grannar sorterat rätt inte kan återvinnas.

NSR samlar in matavfall från sex olika kommuner och lämnar detta till Biond som omvandlar det till biogas och biogödsel. Biogödslet certifieras och måste därför följa vissa regler för bli godkänt. Certifierad biogödsel sprids sen på åkrar där lantbrukare odlar mat. Om du använder fel påse till ditt matavfall riskerar biogödslet att bli underkänt och får då inte användas på åkermark.

Vi har tyvärr inte möjlighet att kontrollera alla de olika typerna av påsar som finns i till exempel matbutiker i alla våra sex kommuner. Därför är det viktigt att du bara använder påsar som är godkända av oss till ditt matavfall.

Tyvärr kan du inte använda dig av mataffärernas papperspåsar för frukt och grönt till att lägga ditt matavfall i. Det beror på att det finns många olika påsar på marknaden idag som delas ut och säljs i flera olika butikskedjor. NSR har inte möjlighet att kontrollera alla butiker i alla våra 6 kommuner för att se vilka som har ”rätt” typ av påsar.  Samtidigt finns det en risk att butiken kanske byter påse utan att vi vet om det.

NSR har därför beslutat att endast den matavfallspåse som vi tillhandahåller är godkänd för att slänga matavfall i våra kärl, för att säkerställa kvalitén på matavfallet som behandlas och blir till bland annat biogödsel.

Fruktpåsar av papper sorterar du istället som pappersförpackning.

Biopåsarna bryts inte ner vid rötningen. Det beror på att den förbehandlingsteknik som idag finns på biogasanläggning togs fram för att hantera papperspåsar. Anläggningen klarar därför inte av att ta emot större mängder biopåsar. Biond producerar certifierad biogödsel av matavfallet. Gödslet säljs sen till bönderna. Bönderna kan inte odla mat på en åker fylld av plastpartiklar men det blir tyvärr resultatet om fler biopåsar skulle användas.

Villaboende

För dig som bor i villa ser det lite olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Läs mer och beställ här

Flerfamiljsfastigheter

Du som bor i en flerfamiljsfastighet får matavfallspåsar av din fastighetsägare.  Fastighetsägare förbeställer matavfallspåsar via vår kundservice. Du kan också beställa genom vårt formulär. Matavfallspåsarna kan hämtas på Makadamgatan 8 eller köras ut mot en avgift. Det ingår 100 påsar per lägenhet och abonnemang per år.

Restauranger och storkök

Du som driver restaurang eller storkök kan köpa stora matavfallspåsar och biopåsar via vår kundservice. Du kan också beställa genom vårt formulär. Behöver du bara små matavfallspåsar i papper ingår 100 stycken per matavfallskärl och år.  Alla påsar förbeställs hos vår kundservice och kan hämtas utan kostnad eller levereras mot en avgift.

Övriga verksamheter

Det ingår 100 stycken matavfallspåsar á 9 liter. Påsarna förbeställs hos vår kundservice och kan hämtas utan kostnad eller levereras mot en avgift. Du kan också beställa genom vårt formulär.

Ja, ni beställer hos kundservice och kan hämta påsarna en vecka senare på den återvinningscentral som ni vill ha det levererat till.