Frågor och svar om matavfall

Frågor och svar om matavfall

Här hittar du svar på olika frågor om matavfall och matavfallspåsar.

NSR samlar in matavfall från 6 olika kommuner och lämnar in detta på Biond som omvandlar det till biogas och biogödsel. Biond har många olika krav på sig för att nå upp till en godkänd standard för flera typer av certifikat, bland annat kvalitén på biogödslet som sprids på åkrar där bönder odlar ny mat till oss.

För att få dessa certifikat finns det bland annat klassningar på vilka påsar som är godkända för att behandlas tillsammans med matavfallet, utan att riskera att något olämpligt ämne sprids på åkrarna. Vi har tyvärr inte möjlighet att kontrollera alla de olika typerna av påsar som finns i butikerna i alla våra sex kommuner. Därför är det viktigt att du använder påsar som är godkända av oss till ditt matavfall, för att säkerställa kvalitén på matavfallet som behandlas och blir till bland annat biogödsel.

Tyvärr kan du inte använda dig av mataffärernas papperspåsar för frukt och grönt till att lägga ditt matavfall i. Det beror på att det finns många olika påsar på marknaden idag som delas ut och säljs i flera olika butikskedjor. NSR har inte möjlighet att kontrollera alla butiker i alla våra 6 kommuner för att se vilka som har ”rätt” typ av påsar.  Samtidigt finns det en risk att butiken kanske byter påse utan att vi vet om det.

NSR har därför beslutat att endast den matavfallspåse som vi tillhandahåller är godkänd för att slänga matavfall i våra kärl, för att säkerställa kvalitén på matavfallet som behandlas och blir till bland annat biogödsel.

Biopåsarna bryts inte ner vid rötningen. Det beror på att den förbehandlingsteknik som idag finns på biogasanläggning togs fram för att hantera papperspåsar. Anläggningen klarar därför inte av att ta emot större mängder biopåsar. Biond producerar certifierad biogödsel av matavfallet. Gödslet säljs sen till bönderna. Bönderna kan inte odla mat på en åker fylld av plastpartiklar men det blir tyvärr resultatet om fler biopåsar skulle användas.

Villaboende

För dig som bor i villa ser det lite olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Läs mer och beställ här

Flerfamiljsfastigheter

Du som bor i en flerfamiljsfastighet får matavfallspåsar av din fastighetsägare.  Fastighetsägare förbeställer matavfallspåsar via vår kundservice. Du kan också beställa genom vårt formulär. Matavfallspåsarna kan hämtas på Makadamgatan 8 eller köras ut mot en avgift. Det ingår 100 påsar per lägenhet och abonnemang per år.

Restauranger och storkök

Du som driver restaurang eller storkök kan köpa stora matavfallspåsar och biopåsar via vår kundservice. Du kan också beställa genom vårt formulär. Behöver du bara små matavfallspåsar i papper ingår 100 stycken per matavfallskärl och år.  Alla påsar förbeställs hos vår kundservice och kan hämtas utan kostnad eller levereras mot en avgift.

Övriga verksamheter

Det ingår 100 stycken matavfallspåsar á 9 liter. Påsarna förbeställs hos vår kundservice och kan hämtas utan kostnad eller levereras mot en avgift. Du kan också beställa genom vårt formulär.

Ja, ni beställer hos kundservice och kan hämta påsarna en vecka senare på den återvinningscentral som ni vill ha det levererat till.