Pulka, trasig

Pulka, trasig


Sorteras hemma som:
Grovavfall


Sorteras på ÅVC som:
Plastmöbler

Om din pulka är sönder och inte går att laga, så tar du den till återvinningscentralen och slänger den i containern med övrig hårdplast. Då kan vi återvinna materialet till nya plastprodukter, vilket sparar olja och energi.