Matlåda, hårdplast

Matlåda, hårdplast


Sorteras hemma som:
Restavfall


Sorteras på ÅVC som:
Plastmöbler

En matlåda som används för att förvara och värma mat i är inte en förpackning och sorteras därav inte heller bland plastförpackningarna. Engångsmatlådor från restauranger och förpackningar för mat som köpes i butik är däremot förpackningar.