Målarfärgsburkar, plast

Målarfärgsburkar, plast


Sorteras på ÅVC som:
Plastmöbler

Burken ska vara tömd på färg. Burk med färgrester lämnas till Farligt Avfall på återvinningscentralen.