Eltandborste

Eltandborste


Sorteras på ÅVC som:
Elavfall

Eltandborste räknas som småelektronik, vilket är en form av farligt avfall.