E-cigarett / elcigaretter / elcigg

E-cigarett / elcigaretter / elcigg

Förbrukade e-cigaretter ska inte slängas i restavfallet utan sorteras som småelektronik.