Blomkruka i plast

Blomkruka i plast


Sorteras hemma som:
Restavfall


Sorteras på ÅVC som:
Plastmöbler

Plastkrukor som är avsedda att följa växten under hela dess livstid är inte en plastförpackning. Läs mer