Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanlands län. Sjukdomen är mycket smittsam och riskerar att spridas om inte åtgärder vidtas.

En säker hantering av matavfall och restavfall är viktig för att skydda Sverige från afrikansk svinpest. Matavfall får inte komma på avvägar eller i naturen utan ska hanteras i särskilda anläggningar. Du som hemkomposterar ditt matavfall ska följa de krav som kommunen har.

NSR ansvarar för insamlingen av matavfall i nordvästra Skåne. Vi följer de rekommendationer som branschorganisation och myndigheter ger i frågan om afrikansk svinpest. Matavfallet som samlas in från kunder i nordvästra Skåne hanteras i en sluten anläggning och inom ett begränsat område. Vidare har vi konstaterat att vildsvin eller spår av vildsvin hittills inte har upptäckts på någon av våra anläggningar.

Vi bevakar frågan löpande och vidtar förebyggande åtgärder vid behov. Det gör att vi kan agera snabbt om situationen förändras i vår del av landet.

Detta gäller för döda vildsvin

Djur som har dött av svinpest utanför hushåll faller inte under kommunalt avfallsansvar. Detta eftersom döda djur av en art som inte är traditionella sällskapsdjur inte är kommunalt avfall.

Däremot kan kommunen ha ett ansvar för att avlägsna döda vildsvin enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Det gäller när döda vildsvin påträffats i områden som är redovisade i detaljplan men också på andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Kommunens skyldigheter gäller dock inte om åtgärderna ska utföras av Trafikverket eller om en avfallsproducent eller markägare kan göras ansvarig.

Jordbruksverket lämnar information på sin hemsida hur den som hittar döda vilda djur ska agera.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar