Soledad: ”Använd barnens skaparglädje!”

Soledad: ”Använd barnens skaparglädje!”

På Retoys leksaksbytesaktiviteter tar barnen tar med sig leksaker de inte längre använder och checkar in dem.

För varje leksak barnen checkar in får de en stämpel. Sedan är det fri lek med alla leksaker som har samlats in. Lika många stämplar som barnen har samlat in, lika många leksaker får de ta med sig hem. Vi har träffat Retoys VD Soledad Piñero Miso.

Retoys lokaler

– Det är viktigt att återanvända och vi vill få in det som en vana till barn redan när de är små.

Retoy anordnar främst leksaksbytesaktiviter i samarbete med kommuner, bolag och organisationer, men de passar även på att lära barnen om deras rättigheter och om barnkonventionen mitt i all lek. Från början anordnade de själva alla aktiviteter och transporterade scenografin över hela landet, men de märkte att de inte hade tid att vara överallt. Istället tog de fram ett kit så att man själv kan anordna ett leksaksbyte.

– Vi vill hellre att fler ska byta leksaker och att man själv ska kunna ordna ett leksaksbyte på ett lätt och roligt sätt.

Barnen lär sig rätt från början

Tanken med Retoy är att barnen ska få uppleva glädjen i att konsumera cirkulärt och att det ska vara roligt. Att komma till bytena ska vara som att komma till ett leksaksland och det har de verkligen lyckats med. När man ser scenografin de har på sitt kontor önskar man att det här hade funnits när man själv var liten.  Idén till Retoy fick VD:n Soledad Piñero Miso när hon insåg att vi vuxna tenderar att överföra våra vanor till barnen. Det är viktigt att se till att barnen lär sig rätt från början och inte konsumerar som vi själva gör idag.

– Folk kommer inte att sluta köpa nytt, om det inte finns ett alternativ som är lätt och roligt och som inte innebär att man måste köpa nytt.

Men vad gör man om en leksak går sönder? Vi vuxna tenderar till att tänka att den inte går att använda längre medan barn tänker något helt annat.

Skapelse från Retoy Lab

– Använd barnens skaparglädje! På våra Retoy Lab kan barnen fixa leksaker som är trasiga eller saknar delar. Med deras fantasi kan de bygga ihop en ny med delarna eller av andra material som kartong, papper etc.