Länge leve jobbprylarna!

Länge leve jobbprylarna!

Kontorsskrivbord med dator och mobil Vi tillbringar mycket tid på vårt arbete vilket också innebär avfall. Låt jobbprylarna leva längre med tre enkla råd.

1. Undvik plastglas och plastmuggar

Visste du att om vi väljer keramikmuggar istället för plastglas spar vi 210 kg avfall per 100 anställda.

2. Använd företagsmobilen i tre år istället för två

Du spar 10 kg C02-utsläpp om mobilen används i 3 år istället för 2, det motsvarar att lyssna på Spotify i mobilen 24 timmar och dygnet i över 23 år.

3. Se över företagets rutiner för datorer och mobiler

Vad händer när datorn måste bytas, hamnar de i en elektronikcontainer, eller finns möjligheten att skänka eller sälja datorerna istället? Om ni säljer/skänker era gamla datorer spar ni 28 kg C02-utsläpp. Vilket motsvarar materialåtervinningen av 700 schampooflaskor.

(Källa till nyckeltal: Avfall Sverige)