Varför har ni papperspåsar och inte biopåsar?

Varför har ni papperspåsar och inte biopåsar?

Den förbehandlingsteknik som idag finns på biogasanläggning på vår återvinningsanläggning i Helsingborg togs fram för att hantera papperspåsar. Den klarar inte att ta emot större mängder biopåsar. Därför får enbart restauranger och storkök använda biopåsar.