Varför har ni papperspåsar och inte biopåsar?

Varför har ni papperspåsar och inte biopåsar?

Biopåsar bryts inte ner vid rötningen. Det beror på att den förbehandlingsteknik som idag finns på anläggningen togs fram för att hantera papperspåsar. Anläggningen klarar helt enkelt inte av att ta emot större mängder biopåsar. Biond producerar certifierad biogödsel av matavfallet och gödslet säljs sen till skånska bönder. Om fler biopåsar skulle användas finns risk att plastpartiklar kommer med i biogödslet som ska spridas på åkrarna.