Vad händer om jag lägger mitt matavfall i en annan påse än NSR:s?

Vad händer om jag lägger mitt matavfall i en annan påse än NSR:s?

Det matavfall som NSR samlar in lämnar vi till Biond som återvinner det till biogödsel och biogas. Om det finns felaktigt material i matavfallet kan allt det matavfall som du och dina grannar sorterat ut klassas ner. En värdefull resurs eldas då upp istället för att blir till näring för nya livsmedel. Dessutom kostar det mer att förbränna avfallet än att återvinna det.

Om du använder andra påsar till ditt matavfall riskerar du att vi inte tömmer ditt kärl eller – om vi först upptäcker felaktiga påsar i samband med tömningen – att du får betala en avgift för felsortering.

Vi har inte möjlighet att kontrollera alla de olika påsar som delas ut eller säljs i matbutiker runt om i vår region. Därför får du bara använda NSR:s matavfallpåse till ditt matavfall – den är kvalitetssäkrad och godkänd för biogödsel. Våra matavfallspåsar får du enkelt och kostnadsfritt av oss.