Kan jag nekas att komma in på återvinningscentralen om mina besök är slut?

Kan jag nekas att komma in på återvinningscentralen om mina besök är slut?

Nej, men du behöver vara medveten om att du måste betala för ditt besök. Från och med den 1 april 2021 så kostar det 350 kr per besök.

Ska du bara hämta matavfallspåsar, köpa jord eller lämna förpackningar, tidningar, elektronik eller second hand-saker får du dock komma in utan kostnad, kontakta personalen.