Kan jag hyra container hos NSR som privatperson?

Kan jag hyra container hos NSR som privatperson?

Nej, NSR hyr inte ut container till privatpersoner.  Har du större avfallsmängder vid till exempel en renovering får du köra detta själv till återvinningscentralen eller anlita ett företag, då räknas det som verksamhetsavfall.