Kan jag få ÅVC-kort direkt vid ett besök på en återvinningscentral?

Kan jag få ÅVC-kort direkt vid ett besök på en återvinningscentral?

Ja det kan du, om du har med dig och har fyllt i vår blankett för ansökan om ÅVC-kort. Vid kortautomaten kan du trycka på en knapp för att kontakta personalen.