Kan jag anlita någon annan till att tömma brunnen?

Kan jag anlita någon annan till att tömma brunnen?

Nej, slam från enskilda avlopp är ett kommunalt avfall (det som tidigare kallades hushållsavfall) och får bara hämtas av NSR eller en entreprenör som upphandlats av NSR.