Jag vill ha SVE/EDI fakturor. Hur går jag tillväga?

Jag vill ha SVE/EDI fakturor. Hur går jag tillväga?

Med EDI skickas fakturorna elektroniskt direkt till företagets ekonomisystem. EDI sparar administration, minskar risken för manuella fel och har mindre påverkan på miljön.

För att kunna ta emot EDI-fakturor från NSR behöver ditt företag ha ett ekonomisystem som kan hantera elektroniska fakturor.
För mer information om EDI-faktura, kontakta oss på kundfaktura@nsr.se

Fakturor som avser avgifter som ingår i den kommunala avfallstaxan

Exempel: NSR har hämtat eller tömt avfall/slam på kunds fastighet.
Fakturanummer består av 11 siffror och ska betalas till:
Bankgiro 682-4940 eller
Plusgiro 475 64 03-4
(OCR-numret är samma som fakturanumret)

Fakturorna avser övriga eller avtalsspecifika avgifter

Exempel: Kund har lämnat avfall på NSR:s anläggningar och återvinningscentraler.
Fakturanummer består av 9 siffror och ska betalas till:
Bankgiro 5584-1217 eller
Plusgiro 640 05 09-3
(OCR-numret är fakturanumret +3 kontrollsiffror)