Jag har sophämtning på flera adresser, kan jag få en samlingsfaktura?

Jag har sophämtning på flera adresser, kan jag få en samlingsfaktura?

Ja, om adresserna ligger på ett och samma kundnummer. Maila kundservice@nsr.se eller ring kundservice på telefon 042-400 13 40.