Jag har kopplat in min fastighet på det kommunala avloppet och behöver inte längre slamtömning. Hur gör jag?

Jag har kopplat in min fastighet på det kommunala avloppet och behöver inte längre slamtömning. Hur gör jag?

Vi behöver ha ett intyg från Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp (NSVA) eller kommunen som visar att du har kopplats in på det kommunala avloppsnätet.