Jag har en oljeavskiljare, kan ni tömma den?

Jag har en oljeavskiljare, kan ni tömma den?

Nej, det är inte en tjänst som vi kan erbjuda. Om du behöver ha tömt en oljeavskiljare får du vända dig till den privata marknaden.