Jag är turist och vistas tillfälligt i nordvästra Skåne. Får jag använda återvinningscentralen?

Jag är turist och vistas tillfälligt i nordvästra Skåne. Får jag använda återvinningscentralen?

Ja, men du måste betala 350 kronor per besök. Avgiften betalas med betalkort direkt vid besöket.