Hur ofta kommer mina fakturor och när?

Hur ofta kommer mina fakturor och när?

Fakturor för avfallsabonnemang

Fakturorna kommer antingen varje månad, varje kvartal eller en gång per år.

  • Månadsfakturorna skickas ut i början av varje månad.
  • Kvartalsfakturorna skickas ut i början av februari, maj, augusti och november.
  • Årsfaktura skickas ut i början av maj.

Förfallodag är sista datumet i dessa månader. Privata kunder har oftast kvartalsfaktura och näringsidkare har månadsfaktura.