Det är stopp i mitt avlopp, kan ni hjälpa mig?

Det är stopp i mitt avlopp, kan ni hjälpa mig?

NSR utför inte spolning av ledningar. Om du behöver hjälp med stopp i avloppet kan du vända dig till en privat aktör, sök på exempelvis ”spolning av avlopp” på internet.