Vad händer om jag lägger mitt matavfall i en påse som inte är godkänd av NSR?

Frågor och svar