Matavfallskvarn till tank

Matavfallskvarn till tank

I storkök och på restauranger kan det uppstå stora mängder matavfall. Detta avfall är tungt och svårt att hantera på ett lämpligt sätt. Då kan matavfallskvarn kopplad till tank vara ett alternativ.

Matavfall som går till tank hämtas med en slamsugningsbil och transporteras till en biogasanläggning för att bli biogas och biogödsel. Fördelen är att det blir enklare och mer hygieniskt för kökspersonal att sortera ut matavfall och för de som hämtar matavfallet.  Matavfallskvarn kopplat direkt till avloppet är inte tillåtet i nordvästra Skåne. Matavfallskvarn kan även kallas köksavfallskvarn.

Att tänka på vid installation av matavfallskvarn till tank

När en matavfallskvarn installeras är det viktigt att tänka på att tanken ska placeras så att den lätt kan kommas åt vid tömning. Matavfallstankar som är installerade inomhus ska kunna tömmas via anslutning på utsidan.

Kontakta alltid oss i ett tidigt skede när ni börjar fundera på att installera matavfallkskvarn till tank. Vi kan komma med råd och ge tips om andra verksamheter med matavfallskvarnar i nordvästra Skåne.

Investeringskostnader

Investeringskostnaden för matavfallskvarn till tank varierar och man bör kontakta flera leverantörer för prisförslag.