Fettavfall

Fettavfall

Här hittar du information om hur du hanterar fettavfall från restauranger och storkök.

Fettavfall från restauranger och storkök är kommunalt avfall och får endast hämtas av NSR eller NSR:s entreprenör. NSR hämtar fett i fettunnor och tömmer fettavskiljare.

Animaliskt och vegetabiliskt fett får inte hällas ut i avloppet. Fett som hälls ut i avloppet kan stelna och skapa stopp i avloppsrören. Därför måste alla restauranger och storkök ha en fettavskiljare kopplad till sitt avlopp och en fettunna för flytande fettavfall.

Fettavskiljare

En fettavskiljare ansluter du till ditt avlopp och separerar bort fett från ditt avloppsvatten. Fettet hamnar i en behållare som ska tömmas av NSR:s entreprenör. Du har minst två schemalagda tömningar om året. Därefter sker tömning efter beställning till NSR:s kundservice.

Exempel på verksamheter som bör ha fettavskiljare:

  • Café
  • Gatukök
  • Konditori
  • Pizzeria
  • Restauranger
  • Storkök

Vilka verksamheter som måste ha fettavskiljare regleras i allmänna bestämmer för vatten och avlopp (ABVA). Alla verksamheter som släpper ut mer än 150 gram fett per liter vatten i avloppet måste ha en fettavskiljare. För rådgivning om fettavskiljare och vilka krav som ställs, kontakta Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

Priser fettavskiljare

BrunnsstorlekSchemalagd årlig tömningInom 7 arbetsdagarInom 2 arbetsdagar
0 - 2,99 kubikmeter1250 kr1625 kr1910 kr
3,0 - 6,00 kubikmeter1690 kr2200 kr2565 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm*750 kr750 kr750 kr
Spolning/rengöring i samband med tömning**620 kr620 kr620 kr

*Gäller ej Helsingborgs kommun
**Gäller endast Helsingborgs kommun och måste beställas i förväg

Fettunna för frityrolja och spillfett

För till exempel frityrolja och annat rinnande fett ska du ha en tunna för vegetabiliskt och animaliskt fett. Detta fett får du absolut inte hälla i fettavskiljaren för då fylls fettavskiljaren direkt och fettet rinner ut i avloppet. Fettunnan ska hämtas en gång om året och vi hämtar efter att du beställt hämtning hos vår kundservice. Du får en tom behållare när vi hämtar din fulla.

Pris per fat och tömning
500 kr