Dagens gåta

Dagens gåta

Rätt svar på gåtan är självklart restavfallet eller restavfallsbilen

Nu när du ändå är här så kan du läsa på mer om källsortering nedan och varför det är så viktigt!

Hur funkar källsortering?

Källsortering innebär att du sorterar och separerar ditt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

Det är viktigt att du sorterar ditt avfall. Ju bättre du sorterar desto lättare är det att återvinna och då sparar vi på jordens resurser. Därför ska du sortera vid källan. För nybyggda bostäder finns det till och med regler från Boverket som säger att det ska finnas plats för källsortering av avfall i till exempel köket.

För villaägare i nordvästra Skåne har vi gjort det lite extra enkelt att källsortera eftersom vi erbjuder hämtning av alla förpackningar och tidningar direkt vid din fastighet om du bor i eller äger en villa.

Detta avfall ska alltid källsorteras:

Förpackningar

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Tidningar

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Elektronikavfall

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Läkemedel

Ska sorteras och lämnas till apotek enligt lagen om producentansvar.

Matavfall

Ska sorteras enligt lokala föreskrifter som varierar från kommun till kommun.

Farligt avfall

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lag.