Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Renhållningsordning och Avfallsplan

Hur avfall ska hanteras styrs av renhållningsordningen i din kommun. Den innehåller lokala regler för hur ofta ett kärl får tömmas, vem som ansvarar för vad och till exempel hur dina kärl ska placeras.

Renhållningsordning

I renhållningsordningen kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt ansvar och vårt ansvar. Renhållningsordningen är också ett verktyg att utveckla hanteringen av avfall i kommunen.

I renhållningsordningen hittar du bland annat följande information:

 • Kommunens/NSR:s ansvar
 • Fastighetsägarens ansvar
 • Hur ofta avfall ska hämtas
 • Hur transportvägar ska se ut
 • Hur kärl ska placeras
 • Hur ett miljörum ska se ut

Avfallsplan

Avfallsplanen är en plan som gäller i fyra år. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

I avfallsplanen för din kommun finns följande övergripande mål:

 • Halvera avfallsmängden
 • Minska mängden restavfall
 • Minska mängden farligt avfall som slängs fel
 • Öka kundnöjdheten
 • Minska antalet arbetsskador
 • Minska klimatpåverkan från transporter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefonnummer
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Organisationsnummer: 556217-4580
Om webbplatsen