Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Invasiva växter

Jättebalsamin
Invasiva växter är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hälsan hos människor och djur, hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stora ekonomiska skador. Det är mycket viktigt  att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Får aldrig slängas i trädgårdsavfallet

Invasiva arter får aldrig sorteras som trädgårdsavfall. Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar. Hemma slänger du det i restavfallet och på återvinningscentralen kontaktar du personalen.
Rekommendationen är att jorden runt bestånd av parkslide inte ska grävas upp, se Länsstyrelsens råd angående parkslide

Några av de vanligaste invasiva växtera

Här är några av de vanligaste invasiva växterna som du ska se upp med:

Parkslide

Ursprung: Asien. Introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt.
Spridning: Via rötter, dolt under jorden och kan tränga in i byggnader, vattenledningar och genom asfalt.  Mindre än  ett gram av en rot från parkslide kan ge upphov till en ny planta. 
Kännetecken:
Ganska grov och upprätt med decimeterlånga blad. och påminner om bambu till utseendet.  Blir drygt två meter hög på en säsong.
Så bekämpas parkslide:  Parkslide är en svårbekämpad växt. Generellt ska man försöka bekämpa utan att gräva. Att klippa ner beståndet 4 gånger per säsong och aldrig låta växten blomma och sätta frö kan hindra spridning. Läs mer i Länsstyrelsens råd angående parkslide.
Så tar du hand om avfallet:  Precis som övriga invasiva växter ska den förpackas tätförslutande. Hemma slänger du den  i restavfallet, på återvinningscentralen kontaktar du personalen.

Läs mer om Parkslide

Parkslide
Parkslide. Fotograf: Michael Gasperl

Jätteloka

Ursprung: Västra Kaukasus. Introducerades i Sverige som trädgårdsväxt.
Spridning: Med frön som exempelvis fastnat i bildäck, på kläder eller följer med jord som grävts upp och flyttats.
Hälsorisk: Jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan skapa svåra  blåsor och sår på huden.  Använd därför skyddskläder och glasögon när du hanterar jätteloka.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska de förpackas tätförslutande. Hemma slänger du dem i restavfallet, på återvinningscentralen kontaktar du personalen.

Läs mer om jättelokan

Jätteloka
Jätteloka.

Gul skunkkalla

Ursprung: Nordamerika. Har introducerats via plantskolor som prydnadsväxt för fuktiga och blöta miljöer som trädgårdsdammar, bäckkanter och parker.
Kännetecken: Har 30 till 150 cm avlånga, blanka blad med korta skaft i rosetter från jordstammen. Den har bildat stora bestånd i vattendrag på västkusten.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska skunkkalla förpackas tätförslutande. Hemma slänger du dem i  restavfallet, på återvinningscentralen kontaktar du personalen.

Läs mer om gul skunkkalla

Skunkkalla
Gul skunkkalla. Fotograf: Fritz Geller-Grimm

Jättebalsamin

Ursprung: Himalaya. Avsiktlig införd som trädgårdsväxt och som foderväxt till bin.
Kännetecken: Kan bli upp till 2,5 meter hög och växter oftast i stora bestånd. Blommorna är rosa, ibland vita, stjälkarna är grova och ofta rödaktiga. Bladen har sågade kanter.
Spridning: Sker endast med frö. Vid beröring spricker frukterna  upp explosionsartat och frön slungas iväg i genomsnitt fem meter. Mer långväga spridning sker  genom förflyttning av jord som innehåller frön och  via människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska jättebalsamin förpackas tätförslutande. Hemma slänger du dem i  restavfallet, på återvinningscentralen kontaktar du personalen.

Läs mer om jättebalsamin

Jättebalsamin
Jättebalsamin.

Fler exempel på invasiva växter

 • Björnloka
 • Blekbalsamin 
 • Blomsterlupin 
 • Flyghavre 
 • Gudaträd 
 • Hybridslide 
 • Jätteslide  
 • Kotula 
 • Röd jättegunnera 
 • Sidenört 
 • Tromsöloka 
 • Vresros 

 Mer information om invasiva växter hittar du på Naturvårdverkets hemsida

Vresros är en invasiv växt
Vresros.

Växter som drabbas av sjukdom

Sjuk växtlighet, som  smittad buxbom eller askar drabbade av askskottsjukan, ska behandlas på samma sätt som invasiva växtarter.

Mer om trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Det här får du lägga i ditt trädgårdskärl

Här får du veta  vad som räknas som trädgårdsavfall och  inte.
Trädgårdsavfall

Lämna trädgårdsavfall på ÅVC

Om du inte abonnerar på ett eget trädgårdskärl kan du lämna ditt trädgårdsavfall  på din återvinningscentral.
Trädgårsdavfall i kärl

Skaffa eget trädgårdskärl

Här hittar du information om hur du beställer ett trädgårdskärl och hur ofta det töms.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580