Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi har bara ett jordklot!

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart och därför har de nordvästskånska kommunerna satt upp gemensamma mål för att minska avfallet innan 2020 är slut. Renhållningschef Cecilia Holmblad berättar om målen och hur vi ligger till idag.

Sverige tillhör de länder som har störst ekologiskt fotavtryck, dvs den yta som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och absorbera det avfall som bildas. Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot. Mat, resor och varor står för största delen av vårt avtryck.

2012 antog de nordvästskånska kommunerna gemensamma avfallsmål för 2020. De två viktigaste målen handlar om att förebygga avfall och öka återvinningen:

• Mängden hushållsavfall (exkl trädgårdsavfall) ska minska från 500 kg till 320 kg per person och år.
• Mängden restavfall ska halveras från 200 kg till 100 kg per person och år.

Hur ligger vi till med knappt ett år kvar för att uppfylla målen? Förra året producerade varje nordväst- skåning 384 kg hushållsavfall varav 167 kg restavfall.

– Vi har kommit en bit på vägen, men nu måste vi ta i om vi ska nå ända fram. Alla kan göra några ganska enkla insatser för att bidra till en hållbar framtid, säger Cecilia.

En viktig åtgärd för att minska restavfallet är att sortera ut allt återvinningsbart.

– Våra analyser visar att bara 40 procent av det som slängs i restavfallet hör hemma där. Resten är framförallt matavfall och förpackningar – resurser som vi kan återvinna istället för att de eldas upp.

Tillsammans kan vi nå målen. 2020 gör vi den stora avfallsbantningen!

I Sverige lever vi som om vi hade mer än fyra jordklot

Så kan du minska ditt avfall:

• Minska matsvinnet, en tredjedel av den mat vi köper slängs sedan.
• Laga, återanvänd, sälj och skänk vidare.
• Satsa på tidlöst och kvalitet som håller längre.
• Säg nej till reklam, ett hushåll får runt 50 kg direktreklam om året.
• När du köper nytt – fråga dig alltid: är det värt avfallet?

Här hittar du fler tips för att minska avfallet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580