Välkommen till återvinningscentralen – men tänk på detta!

Välkommen till återvinningscentralen – men tänk på detta!

Du är välkommen till våra återvinningscentraler som vanligt, men med anledning av coronapandemin har vi tillfälligt infört vissa begränsningar och riktlinjer som vi ber dig följa.

I dessa tider med fint väder och coronavirus är det många som passar på att rensa hemma, vilket leder till högt tryck på våra återvinningscentraler.

För att undvika trängsel och köbildning framöver är vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att:

  • Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga.
  • Om möjligt, besöka oss utanför rusningstid (dvs kom en vardag).
  •  Sortera ditt avfall hemifrån så att ditt besök går snabbt och smidigt.

Så minskar vi risken för smittspridning

NSR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig som ska besöka återvinningscentralen att också göra det.

  • Är du minsta sjuk – stanna hemma!
  • Håll socialt avstånd till andra besökare och personal.
  • Ha tålamod – vi släpper in ett begränsat antal samtidigt så det kan tyvärr bli kö.
  • Respektera personalens anvisningar.

Välkommen och tack för visad hänsyn!