Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Töm säcken och återvinn mer

Illustration av säckar
Från den 1 januari 2020 tar vi inte emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna i nordvästra Skåne. Innehållet ska sorteras så att mer avfall går till återbruk och återvinning istället för att eldas upp. Hjälp till att spara på jordens resurser genom att supersortera!

Bara en tredjedel  är rätt sorterat

Våra besökare på NSR:s återvinningscentraler är duktiga på att sortera, men vi måste bli ännu bättre på att sortera ut allt som kan återbrukas och återvinnas. Vi har sett att bara en tredjedel av innehållet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna – som förpackningar, textilier och elektronik.

Mål: mer avfall till återvinning

Därför ber vi dig tömma säcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar. Den tomma säcken kan du sedan återanvända eller återvinna. Målet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön.

Dessutom innebär det en risk för vår personal när de inte kan se exempelvis vassa föremål i säckarna.

Här kan du läsa mer om resultat av säckstoppet efter fem månader.

Osäker på hur du ska sortera?

Använd sorteringsguiden eller fråga personalen på din återvinningscentral – vi finns på plats för att hjälpa dig.

Mer till återvinning för en hållbar framtid!

I vår film  svarar Anna-Karin Falkenstöm, enhetschef för Återvinningscentralerna, på frågor och delar med sig av sina bästa sorteringstips.

Vanliga frågor och svar

Nej, det finns redan och fungerar bra bland annat i Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Västerås, Örebro, Göteborg och Malmö.

  • Vi måste återanvända och återvinna mer för att bidra till en hållbar framtid.
  • Bara en tredjedel av avfallet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna eller återbruka.
  • Att förbränna avfall är dyrt och belastar miljön. Ju mer avfall vi skickar till förbränning, desto högre blir din avfallstaxa.
  • Det förekommer vassa föremål och farligt avfall i säckarna som kan skada både människor och miljö.

Allt avfall ska sorteras och så har det alltid varit. Men vissa containrar har tyvärr blivit en slasktratt för allt möjligt och därför tar vi ett krafttag för att öka sorteringen. Säckstoppet gäller från 1 januari 2020, men vi ber dig redan nu att tömma säcken (och annat emballage som påsar och lådor).

Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du som konsument skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det till ett insamlingssystem. Dina grovsopor (skrymmande avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Läs mer  om vad som styr avfallshanteringen

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning – plastsäckar sorteras som plastförpackningar och papperssäckar som pappersförpackningar.

Nej, men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar mer och rätt.

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Sök i sorteringsguiden, fråga vår personal på återvinningscentralen eller kontakta kundservice på 042-400 13 40.

Det finns några få undantag där avfallet ska förpackas väl:

  • Damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat lättflyktigt material
  • Textilier till återbruk och återvinning
  • Invasiva växter (t ex lupin och björnloka)
  • Asbest

Kontakta personalen på din återvinningscentral om du ska lämna sådant avfall.

Nej, det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Vi måste alla ta ansvar för det avfall vi skapar och sortera det så att resurser som kan återvinnas inte eldas upp. Alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580