Töm säcken fortsätter ge fantastiska resultat

Den 1 januari 2020 slutade vi att ta emot säckar med blandat avfall på våra återvinningscentraler. Efter ett år kan vi konstatera att säckstoppet gett ett fantastiskt resultat med kraftigt minskad felsortering.

I slutet av 2019 var ungefär 70 procent av allt avfall som gick till förbränning felsorterat. Därför genomförde vi kampanjen töm säcken på våra återvinningscentraler. Målet var att minska felsorteringen så att mer avfall sorterades ut och gick till återvinning eller återbruk istället för förbränning.

40 procent mindre avfall till förbränning

När vi efter ett år summerar kampanjen kan vi konstatera att våra besökare tagit till sig budskapet och gjort ett fantastiskt jobb. Under 2020 skickade vi hela 40 procent mindre avfall till förbränning från NSR:s återvinningscentraler, jämfört med 2019. Framförallt är det mer textilier, förpackningar och övrig hårdplast som nu sorteras ut och hamnar rätt.

3 900 ton till återbruk och materialåtervinning

Att så mycket mer material sorteras ut och hamnar rätt innebär ju även att återbruket och materialåtervinningen ökat. Tillsammans räddade vi förra året drygt 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning. Det är riktigt bra jobbat.

Tack alla nordvästskåningar för att ni tömmer säcken och bidrar till en hållbar framtid!