Tack till dig som deltog i vår kundundersökning

Under hösten genomförde vi vår årliga kundundersökning. Vi vill passa på att tacka alla som deltog. Er medverkan är viktig för att hjälpa oss att utvecklas som företag!

Resultatet i undersökningen visade att ni kunder är mycket nöjda. Ett NKI-värde (nöjd kundindexvärde) på 4,3 på en femgradig skala är att betrakta som mycket högt. NKI-värdet ligger stabilt jämfört med förra årets undersökning. Bemötande från kundservice är det värde som ökat mest i värde och det är vi särskilt glada för.

Vi uppskattar att ni kunder överlag är nöjda men vill och tror att vi kan stärka nöjdheten ännu mer inom olika områden. Vi har gått igenom och diskuterat resultatet och kommer under året att jobba för att bli ännu bättre. Vi vill passa på att tacka alla er kunder som deltog en extra gång och ser fram emot ett bra år till tillsammans!