Svepretur samlar in ensilageplast i Höganäs 21 oktober

Svepretur samlar in ensilageplast i Höganäs 21 oktober

NSR tar inte emot lantbruksplast (ensilageplast). Plast som används inom lantbruk tillhör Svepreturs återvinningssystem och samlas in av dem.

Varje år brukar dock Svepretur genomföra en egen insamling av plast ett par dagar på många olika ställen i Skåne. Ett av dessa ställen är på Höganäs ÅVC.

I höst kommer Svepreturs insamling av lantplast på Höganäs ÅVC ske fredag 21 oktober kl. 09:00-17:00

Men det är alltså bara vid denna tidpunkt som du kan lämna lantplast vid Höganäs ÅVC, och enbart direkt till Svepretur.

Svepreturs regler vid insamlingen

  • För att få lämna använd fiberduk, odlingsfolie, plansilofolie och ensilageslang måste handling som visar att återvinningsavgiften är betald uppvisas. Kan sådan handling inte uppvisas kan du bli nekad avlastning.
  • De olika plastfraktionerna skall färgsorteras, vit och transparent plast sorteras i en ”vit fraktion” övriga färger blandas i en ”färgad fraktion”.
  • Odlingsfolie och fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”.
  • Lös odlingsfolie och fiberduk med långa ”svansar” tas inte emot.
  • Nät ska packas i storsäck, som ska knytas ihop.
  • Syntetgarn ska packas i storsäck, som ska knytas ihop.
  • Dunkar, fat och container för växtskyddsmedel, ensileringsmedel och gödselmedel: Max 8-10 dunkar, utan lock, ska bindas ihop med ett grovt snöre. Locken lämnas i t.ex. en använd dunk. Andra dunkar, som inte ingår i SvepReturs återvinningssystem, tas inte emot!

Läs mer om Svepreturs insamling på deras hemsida