Wellpapp (avfallskategori)

Wellpapp (avfallskategori)

Det här ingår

  • Flyttkartonger
  • Bananlådor
  • Vågig papp

Det här ingår INTE

  • Pappersförpackningar

Tänk på det här

  • Endast vågig papp ska läggas i denna container.
  • Vik ihop lådor innan du kastar dem så att inte containern fylls med luft.

Vad händer sen?

NSR skickar wellpappen till behandlingsföretag som sorterar, balar och skickar avfallet vidare till materialåtervinning för att bli ny wellpapp. Pappersfibern kan återvinnas fem till sju gånger.