Trycksatta kärl (avfallskategori)

Trycksatta kärl (avfallskategori)

Det här ingår

  • Brandsläckare
  • Gasoltuber
  • Tryckbehållare
  • Kolsyretuber
  • Gastuber

Det här ingår INTE

  • Sprayflaskor

Tänk på det här

  • Privatpersoner får lämna ett trycksatt kärl per besök på återvinningscentralen utan kostnad.  
  • Företagare får endast lämna tryckbehållare mot betalning.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till behandlingsföretag som sorterar tuberna och skickar dem vidare för materialåtervinning hos olika behandlare. Mycket av innehållet i kärlen används för energiutvinning genom förbränning i specialugnar.