Tapet och gummi (avfallskategori)

Tapet och gummi (avfallskategori)

Det här ingår

  • Tapetrullar
  • Slangar
  • Skyddspapper
  • Byggfrigolit
  • Presenning

Det här ingår INTE

  • Farligt avfall
  • Elavfall
  • Förpackningar

Tänk på det här

  • Endast det som inte kan sorteras i de övriga containrarna ska läggas här.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till energiutvinning genom förbränning i kraftvärmeverk.