Ris och grenar (avfallskategori)

Ris och grenar (avfallskategori)

Det här ingår

 • Grenar
 • Buskar
 • Träd
 • Stubbar (ej jord) upp till 30 cm i diameter
 • Rötter (ej jord)

Det här ingår INTE

 • Plast
 • Jord och sten
 • Invasiva växter
 • Staket och trall
 • Krukor

Tänk på det här

 • Kontakta personal om du har invasiva växter.
 • Plast och jord sorteras i separata fraktioner.
 • Sten läggs i Fyllnadsmassor.
 • Trä sorteras separat

Vad händer sen?

NSR tillverkar ett rent, stabilt biokol som är ett perfekt jordförbättringsmedel. Jord förstör maskinerna och kvalitén på biokolet.