Ofärgade glasförpackningar (avfallskategori)

Ofärgade glasförpackningar (avfallskategori)

Det här ingår

 • Saftflaskor
 • Syltburkar
 • Vinägerflaskor
 • Kryddburkar
 • Barnmatsburkar

Det här ingår INTE

 • Dricksglas
 • Speglar
 • Keramik och porslin
 • Glödlampor

Tänk på det här

 • Förpackningarna ska tömmas men behöver inte sköljas.
 • Lägg lock bland förpackningar av metall eller förpackningar av plast.
 • Dricksglas eller porslin läggs i restavfallet hemma alternativt fyllnadsmassor på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

NSR skickar förpackningarna till behandlingsföretag som materialåtervinner förpackningarna. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Nästan två tredjedelar av glaset blir nya förpackningar och en tredjedel blir till glasull. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst så länge det inte kontamineras. Läs mer om glasåtervinning hos Svensk Glasåtervinning