Lysrör (avfallskategori)

Lysrör (avfallskategori)

Det här ingår

  • Raka lysrör över 60 cm
  • Solarierör över 60 cm

Det här ingår INTE

  • Lysrör under 60 cm
  • Solarierör under 60 cm
  • Lysrörsarmatur
  • Lysrörsförpackningar

Tänk på det här

  • Lägg ner lysrören försiktigt i behållaren så att de inte går sönder.
  • Lysrör som ej ryms i behållare för lysrör läggs separat.
  • Genom att sortera lysrör förhindrar du att kvicksilver hamnar i naturen.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till behandlingsföretag som separerar materialen och krossar dem i slutna system. Glas och metaller materialåtervinns. Kvicksilvret skickas till destruktion.   Läs mer om hanteringen av lysrör här.