Litiumbatterier (avfallskategori)

Litiumbatterier (avfallskategori)

Det här ingår

 • Mobilbatterier
 • Laptopbatterier
 • Trasiga litiumbatterier
 • Litiumbatterier

Det här ingår INTE

 • Bilbatterier
 • Syrabatterier
 • Stavbatterier
 • Knappcellsbatterier
 • NiFe och NiCa-batterier

Tänk på det här

 • Stav-, knappcells- och NiCa-batterier läggs i Batterier.
 • NiFe-batterier lämnas i Farligt avfall eller till återförsäljaren.
 • Bil- & syrabatterier har en egen fraktion.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till behandlingsföretag som separerar materialen och krossar dem i slutna system. Metaller och vissa plaster materialåtervinns. Farliga ämnen destrueras.   Läs mer om hanteringen av batterier här.