Kabel (avfallskategori)

Kabel (avfallskategori)

Det här ingår

  • Elkabel
  • Telefonkabel
  • Datakabel
  • Förlängningssladd

Det här ingår INTE

  • Elektronik
  • Kabeltrumma
  • Kabelvinda

Tänk på det här

  • Elektronik läggs i Elavfall.
  • Kabeltrummor läggs i Trä.
  • Kabelvindor läggs i Plastmöbler.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till behandlingsföretag som separerar materialen och krossar dem i slutna system. Metaller och vissa plaster materialåtervinns.