Isolering (avfallskategori)

Isolering (avfallskategori)

Det här ingår

  • Glasull
  • Glasfibertak
  • Stenull

Det här ingår INTE

  • Byggfrigolit
  • Planglas
  • Spegelglas
  • Dricksglas

Tänk på det här

  • Byggfrigolit läggs i Tapet och gummi.
  • Planglas, spegelglas och dricksglas läggs i Fyllnadsmassor.

Vad händer sen?

NSR deponerar avfallet på vår specialdeponi på NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg. Isolering är ett av de få avfallsslag som deponeras.