Gips (avfallskategori)

Gips (avfallskategori)

Det här ingår

  • Gipsskivor
  • Gipsskivor med tapet

Det här ingår INTE

  • Gips med träregel
  • Gips med kakel

Tänk på det här

  • Gips och träreglar måste separeras. Regeln läggs i containern för Trä.
  • Gipsskivor med kakel läggs i containern för Fyllnadsmassor.

Vad händer sen?

NSR skickar avfallet till materialåtervinning. Av gipsskivorna görs nya gipsskivor. Därmed minskas transporterna av gipsråvara från länder vid Medelhavet.