Färgade glasförpackningar (avfallskategori)

Färgade glasförpackningar (avfallskategori)

Det här ingår

 • Vinflaskor
 • Ölflaskor utan pant
 • Parfymflaskor
 • Medicinflaskor

Det här ingår INTE

 • Dricksglas
 • Speglar
 • Keramik och porslin
 • Glödlampor

Tänk på det här

 • Förpackningarna ska tömmas men behöver inte sköljas.
 • Lägg lock bland metallföpackningar respektive plastförpackningar.
 • Dricksglas eller porslin läggs i restavfallet hemma alternativt fyllnadsmassor på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

NSR skickar förpackningarna till behandlingsföretag som materialåtervinner förpackningarna. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Nästan två tredjedelar av glaset blir nya förpackningar och en tredjedel blir till glasull. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst så länge det inte kontamineras. Läs mer om glasåtervinning hos Svensk Glasåtervinning