Batterier – max 3 kg (avfallskategori)

Batterier – max 3 kg (avfallskategori)

Det här ingår

 • Alkaliska batterier
 • NiCa-batterier
 • Stavbatterier
 • Knappcellsbatterier
 • Brunstensbatterier

Det här ingår INTE

 • Bilbatterier
 • Syrabatterier
 • Litiumbatterier
 • NiFe-batterier

Tänk på det här

 • Bilbatterier och litiumbatterier sorteras separat.
 • NiFe-batterier lämnas på Farligt avfall eller till återförsäljaren.

Vad händer sen?

NSR skickar batterierna till behandlingsföretag som sorterar dem efter storlek och innehåll. Respektive fraktion krossas i slutna system. Metaller och vissa plaster materialåtervinns. Farliga ämnen destrueras.   Läs mer om hur batterier hanteras på Elkrestsens hemsida