Soptömning i Havsbaden fortsätter i väntan på permanent lösning

Soptömning i Havsbaden fortsätter i väntan på permanent lösning

Den 20 mars 2020 beslutade det regionala skyddsombudet stoppa tömning av avfallskärl på ett antal vägar i Ängelholms havsbad. Skälet är att sopbilarna måste backa långa sträckor, vilket innebär stor risk för påkörning. Stoppet innebär även att chaufförerna inte får gå och hämta avfallskärlen.

Under tiden som NSR, entreprenören och Ängelholms kommun arbetar för en permanent lösning, kommer avfallskärlen att fortsätta tömmas om kund placerar kärlen vid tomtgräns mot Klittervägen på tömningsdagen. De aktuella kunderna meddelades med brev i veckan. NSR:s rådgivare har också haft personlig kontakt med flera kunder.

– Vi kommer att tömma framdragna kärl på detta sätt tills vi kommit överens om en permanent lösning, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

För ett år sedan gav mark- och miljödomstolen fastighetsägarna rätt att få avfallskärlen tömda från den fastighet där avfallet finns.

– Situationen är svår eftersom två lagstiftningar ställs mot varandra – miljöbalken och arbetsmiljölagen och vi kan inte bryta mot dem. Därför behöver vi just nu alla hjälpas åt för att få avfallstömningen att fungera tills högre instans har sagt sitt, säger Cecilia Holmblad.