Slamtömning utförs av Puls

Ohlssons spol- & rörteknik samt slamverksamhet i södra Sverige går nu under namnet Puls. Det innebär bland annat att det kommer att stå Puls på aviseringarna för slamtömning framöver.

Ohlssons utför slamtömning i NSR:s regi i Båstad, Ängelholm, Helsingborg och Höganäs kommun. Sedan november 2020 har Ohlssons verksamhet för spol- & rörteknik syd gått över till systerbolaget Puls AB, som ingår i  Ohlssons-koncernen.

Förutom att det kommer att stå Puls på aviseringar och bilar istället för Ohlssons så kommer det inte innebära några övriga förändringar för dig som kund.

Läs mer på Puls hemsida