Inför ditt besök

Inför ditt besök

Här får du reda på vad som ingår i lektionen "Sopor i retur",  hur du bokar och annan praktisk information inför ditt studiebesök på NSR.

Vad ingår i besöket

I programmet ”Sopor i retur” får eleverna i klass 3 veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan minska materialanvändningen genom att återanvända och återvinna sopor.

Eleverna får lära sig följande:

  • var olika material kommer från
  • hur dessa kan passa in i kretsloppet
  • hur vi ska sortera avfallet i skolan och hemma för att detta ska fungera

Vi introducerar också Avfallstrappan (Avfallshierarkin) och diskuterar hur vi kan minska mängden sopor genom att göra kloka val.

Tider och annan praktisk information

  • Ni bokar in klassen för ett besök på NSR Återvinningsanläggning via Miljöverkstadens hemsida.
  • Under besöket, som varar hela förmiddagen (9:00-11:15), varvar vi undervisningen med både guidning på området, film, övningar och lektion kopplat till miljö, avfall och avfallsminimering.
  • Besöket är kostnadsfritt.
  • Bussresa och guide från Miljöverkstaden ingår.